Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sosyal Faaliyetler

SOSYAL FAALİYETLER

 

Kurumumuz bünyesinde bulunan çok amaçlı etkinlik salonumuzda;

 

Belirli gün ve haftalar günün önemine uygun etkinliklerle kutlanmaktadır.Özellikle en son vizyona giren filmlerin gösterimi yapılmakta,konserler ve konferanslar verilmekte, münazaralar ve bilgi yarışmaları düzenlenmekte olup,diğer kurum ve kuruluşlar tarafından çıkarılan tiyatro oyunları sunulmaktadır.Ayrıca kurumumuz hükümlü ve tutukluları tarafından çıkarılacak tiyatro oyunlarının çalışmaları yapılarak dönem sonlarında il protokolünün ile yerel ve ulusal basının da katılımıyla diğer hükümlü ve tutuklular ile kurum personeline sunulmaktadır.

 

* Kurumumuz tarafından belirli gün ve haftalar münasebetiyle il protokolü bazında oluşturulan programlar kapsamında sergiler düzenlenerek,hükümlü ve tutuklularının kurs faaliyetleri ve atölye çalışmalarında  üretmiş oldukları ürünler zaman zaman şehir merkezinde sergilenmekte olup, onlara  hem maddi hem de manevi destek olunmaktadır.

 

* Ceza İnfaz Kurumumuz Kütüphanesi felsefi, sosyal, fen bilimleri, ansiklopedi ve çeşitli türden roman, hikâye ve edebi eserlerden oluşmakta ve sürekli güncelleştirilmeye çalışılmaktadır.

 

Hazırda bulunan 6617 kitap ve dergi ile kütüphaneden yararlanmak isteyen hükümlü ve tutuklular program dahilinde çıkarılmakta, kütüphaneye çıkmayıp odalarında yararlanmak isteyen hükümlü ve tutuklular ise “Kütüphane Kitap Listeleri ve Kitap İsteme Formları” odalarına dağıtılarak  istedikleri kitap ve dergileri  odalarına  vermek suretiyle yararlandırılmaktadırlar.

Adres

İlhanlı Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı No:25 Merkez NİĞDE

Telefon

0 388 232 33 79

0 388 232 33 78

E-Posta

nigde.etcikisaretadalet.gov.tr